Polityka prywatności

Polityka prywatności
Ważne: nasza strona WWW wykorzystuje pliki cookies.
Wykorzystujemy informacje zapisywane w postaci plików cookies wyłącznie do obsługi tzw. mechanizmu sesji użytkownika, który umożliwia korzystanie z interaktywnego panelu pacjenta i formalności związanych z obsługą rejestracji internetowej, przy jednorazowym zalogowaniu się użytkownika na podstawie posiadanych przezeń danych uwierzytelniających.  Nie wykorzystujemy plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, lub reklamowych, a tym bardziej nie udostępniamy tego rodzaju informacji jakimkolwiek osobom trzecim. W oprogramowaniu służącym do korzystania z Internetu (przeglądarce) istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących polityki przechowywania plików cookies. Korzystanie z naszej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności
Przykładamy ogromny nacisk na ochronę prywatności użytkowników naszej strony WWW. Poniżej publikujemy dokument objaśniający sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony WWW w placówce Model Med.
I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszych serwisów internetowych

1. Dane dotyczące użytkowników naszej strony WWW przetwarzane są przez firmę / placówkę Medgart Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk, o numerach NIP:  604-016-22-90 oraz REGON 222058140, zwaną dalej Medgart Centrum Medyczne, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Gromadzone dane przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika na podstawie jego działań w zakresie korzystania ze strony WWW Medgart Centrum Medycznego, lub na podstawie innych przesłanek dopuszczonych ustawowo, legalizujących przetwarzanie danych, głównie w celu realizacji zamawiania usług świadczonych przez Medgart Centrum Medyczne, zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
3. Strony WWW Medgart Centrum Medyczne nie gromadzą danych użytkowników w sposób automatyczny, gdyż zawsze dzieje się to w następstwie odpowiednich i celowych działań użytkowników, w szczególności działań związanych z procesem zamówieniowym usług świadczonych przez Centrum.
4. Ochrona danych osobowych jest zapewniana na etapie ich przesyłania poprzez 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL zapewniający szyfrowanie transmisji danych.
5. O ile obsługa oprogramowania do rejestracji tego wymaga, Medgart Centrum Medyczne jako administrator danych osobowych użytkowników naszych serwisów internetowych może w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. W celu skorzystania z usługi rejestracji  internetowej świadczonej przez Medgart Centrum Medyczne, wymagane jest dokonanie przez użytkownika stosownego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Formularz zawiera szereg pól obejmujących między innymi dane umożliwiające określenie tożsamości zamawiającego (dane osobowe), przy czym obligatoryjne jest wypełnienie niektórych z nich, wskazanych jako informacje wymagane.
7. Każdemu użytkownikowi wypełniającemu formularz i udostępniającemu Medgart Centrum Medyczne swoje dane osobowe, Centrum umożliwia dostęp do jego danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
8. Medgart Centrum Medyczne nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to na życzenie użytkownika, za jego wyraźną zgodą, lub też na żądanie organów państwa uprawnionych na postawie prawa i prowadzonych przezeń postępowań.

II. Polityka przechowywania plików cookies

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych, Medgart Centrum Medyczne  stosuje mechanizmy tzw. cookies, a zatem informacje generowane przez serwery wykorzystywane przez Centrum na urządzeniu końcowym użytkownika, które te same serwery mogą ponownie odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, jak również Medgart Centrum Medyczne może wykorzystywać inne technologie o funkcjach podobnych lub tożsamych z mechanizmem cookies.
2. W niniejszym dokumencie opisującym politykę prywatności, informacje dotyczące mechanizmu cookies znajdują zastosowanie również w przypadku innych, podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
3. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW Centrum. Zawierają z reguły nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są zazwyczaj w celu:
– dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych serwisów,  szczególnie pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego z niego korzystają, w celu ulepszania ich struktury i zawartości
– utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wprowadzać danych uwierzytelniających, a w przypadku formularzy zamówieniowych, możliwe jest podzielenie procesu zamówieniowego na mniejsze etapy rozłożone na kilka podstron
– dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
5. W ramach strony WWW udostępnianej przez Medgart Centrum Medyczne możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
– umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
– służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
– umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
– umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień oraz wpisów w formularzu zamówieniowym
6. W większości przypadków oprogramowanie do korzystania z serwisów WWW (przeglądarka internetowa),  domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą w dowolnym momencie dokonać  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowej chęci zamieszczenia w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym strona WWW Medgart Centrum Medycznego będzie mogła uzyskiwać dostęp do tych informacji przy kolejnej wizycie użytkownika.
8. Wyłączenie mechanizmów cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony WWW, zwłaszcza rezerwacji usług przez internet. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Medgart Centrum Medycznego.
9. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Medgart Centrum Medyczne, a następnie wykorzystywane przez partnerów Centrum, jednak wyłącznie w zakresie świadczenia usług oprogramowania w postaci usługi, celem zapewnienia najwyższej jakości usług.

III. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących Polityki Prywatności  opisanej w niniejszym dokumencie stosowanej przez Medgart Centrum Medyczne, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w pkt. I.7., prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres medgart@medgart.pl.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.