Neurolog

Lekarzem, który jest odpowiedzialny za diagnostykę oraz terapię chorób obwodowego układu nerwowego i odśrodkowego układu nerwowego jest neurolog. Dziedzina, którą zajmuje się ten specjalista w pewien sposób pokrywa się z obszarem zainteresowania lekarza psychiatry. Z tym, że ten pierwszy bada schorzenia, których przyczyną jest proces negatywnie wpływający na układ nerwowy, z kolei psychiatra zajmuje się chorobami u podłoża, których leży nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu.

Wśród najczęstszych objawów wymienia się między innymi migreny, nerwobóle, zaburzenia w funkcjonowaniu aparatu ruchu i mowy, niedowład kończyn. Poszczególne jednostki chorobowe atakujące nasz układ nerwowy mogą różnić się detalami. Dlatego też aby dokonać prawidłowej diagnozy, neurolog przeprowadza szereg badań, takich jak:

 • ogólne oględziny, a więc budowa ciała, weryfikacja postaw i ułożenia, stan mięśni oraz kości,
 • badanie kończyn dolnych i górnych, ich czucia, ruchomości oraz ułożenia i zborności,
 • badanie głowy i nerwów czaszkowych,
 • badanie zdolności sensomotorycznych, a więc chodu i mowy,
 • badanie czucia poszczególnych części ciała,
 • badanie dna oka,
 • badanie objawów oponowych,

Tylko kompleksowo przeprowadzona analiza, daje szansę, że neurolog nie pomyli się w swojej diagnozie, a co za tym idzie dobierze odpowiednie metody terapii. Leczenie w przypadku większości jednostek chorobowych, opiera się na zażywaniu przez pacjenta odpowiednich środków farmakologicznych. Dodatkowo, w zależności od zaburzeń aparatu ruchu lub mowy, zalecane są ćwiczenia rehabilitacyjne, lub też z udziałem logopedy. Ponadto pacjent może zostać również skierowany na zabiegi z fizykoterapii.

Rozwój ogólnej medycyny, a także metod diagnostyki i terapii, sprawił, że odkryto wiele nowych chorób o podłożu neurologicznym. Wśród najczęściej wymienianych warto wskazać na:

 • chorobę Alzheimera,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Cretzfeldta-Jakoba,
 • udar mózgu,
 • padaczka,
 • zapalenie opon mózgowych.

Lekarz neurolog w gdańskim Centrum Medycznym Medgart, doktor Kamil Chwojnicki specjalizuje się między innymi w stwardnieniu rozsianym, chorobach naczyniowych mózgu i ich leczeniu prewencyjnym, a także w diagnostyce bólów i zawrotów głowy.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.