Geriatria

Wraz z upływem lat w naszym organizmie zachodzą zmiany, które niejednokrotnie prowadzą do różnych dolegliwości lub chorób. Im wcześniej zdiagnozujemy pojawiające się problemy zdrowotne i podejmiemy właściwe działanie, tym skuteczniej zadbamy o to, by ów dojrzały etap życia spędzić w jak najlepszym zdrowiu i sprawności. Lekarz geriatra jako opiekun osób w wieku podeszłym (po 65. roku życia) rozpoczyna swoje działanie od przeprowadzenia całościowego, dokładnego badania pacjenta. Taka Kompleksowa Ocena Geriatryczna obejmuje pełny, przekrojowy wywiad lekarski, analizę dokumentacji medycznej oraz bezpośrednie badanie pacjenta. W ramach kompleksowej oceny geriatrycznej staramy się oszacować stopień sprawności fizycznej pacjenta, jego odżywienia i mobilności wraz z ewentualnymi zaburzeniami równowagi. Zadaniem geriatry jest także ocena różnych aspektów zdrowia badanej osoby oraz dostrzeżenie problemów zdrowotnych, które rozwijają się niezauważalnie dla niej samej czy jej bliskich. Podczas badania geriatrycznego poszukujemy między innymi symptomów zaburzeń pamięci czy innych funkcji poznawczych oraz ewentualnych objawów zespołu depresyjnego. Geriatra w trakcie całościowej oceny zwraca też uwagę na sytuację socjalną pacjenta. Dlatego pytamy, czy badana osoba może liczyć na co dzień na wsparcie bliskich i jaka jest jej sytuacja finansowa. Praktyka kliniczna dowodzi bowiem, że te aspekty mają zasadnicze znaczenie w wyborze sposobu leczenia oraz decydują często o sukcesie prowadzonej terapii.

Lekarz geriatra nie jest jedynie internistą. Posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu chorób wewnętrznych, ale również z wielu innych dziedzin, takich jak psychiatria czy neurologia. Dzięki tak wszechstronnemu wykształceniu może zapewnić stałą, wieloaspektową opiekę nad pacjentami w wieku senioralnym obciążonymi często więcej niż jedną chorobą. Geriatria zajmuje się zagadnieniem wielochorobowości, z którym bardzo często wiąże się konieczność korzystania z opieki wielu specjalistów oraz przyjmowania licznych leków. W takich wypadkach szczególnie ważne staje się obecność specjalisty, który czuwa całościowo nad przebiegiem leczenia pacjenta, koordynując terapię. Taką rolę lekarza prowadzącego odgrywa właśnie geriatra, który jest w stanie samodzielnie leczyć wiele schorzeń typowych dla wieku podeszłego i efektywnie koordynować proces terapii prowadzonej przez innych specjalistów, tak aby zestaw przyjmowanych przez pacjenta leków był nie tylko skuteczny, ale też bezpieczny.

Opieka geriatry to propozycja nie tylko dla osób w zaawansowanym wieku, cierpiących na liczne schorzenia. Warto, aby z porady gertiatrycznej skorzystały wszystkie osoby, które ukończyły 65 lat i stoją na początku tego szczególnego okresu życia. Konsultacja u lekarza geriatry, a także okresowe kontrole zawierające elementy całościowej oceny stanu zdrowia mogą być jednym z elementów inwestowania w swój dobrostan, którego celem jest najdłuższe życie w zdrowiu, sprawności fzycznej i dobrym samopoczuciu.

Dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka jest doświadczonym specjalistą chorób wewnętrznych i geriatrii oraz wieloletnim pracownikiem szpitala klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej pracy jako lekarz geriatra zajmuje się wszechstronną opieką nad osobami w wieku podeszłym.

Dr. nauk medycznych Adam Hajduk Specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii

Pracuję w Klinice Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

Szczególne zainteresowania w ramach przychodni to zaburzenia snu w wieku podeszłym, zespół słabości, sarkopenia.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.