Psycholodzy w Medgart Centrum Medyczne

dr n. o zdr. Joanna Marczulin

Jestem psychologiem i psychoterapeutą (w trakcie procesu certyfikacji), prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i par.

Pracuję w nurcie poznawczo- behawioralnym i jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej.

Pomagam osobom min. z depresją, zaburzeniami lękowymi, w żałobie po stracie bliskiej osoby, z zaburzeniami osobowości, w silnym stresie i osobom z problemami w relacjach z drugim człowiekiem. 

Stale podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach polskich i międzynarodowych. 

Pozwól sobie pomóc i zgłoś się do specjalisty.  

 

 

Mgr Katarzyna Milska – doktorantka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła kierunek
psychologia, spec. neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie w trakcie szkolenia
z zakresu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
(KCP). Psycholog w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK) w Gdańsku.
„Swoje zawodowe umiejętności rozwijam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim
Centrum Psychodynamicznym. Nieustanne podwyższanie swoich kompetencji oraz chęć pomocy
potrzebującym i indywidualne podejście do Pacjenta korzystnie wpływają na jakość świadczonej
przeze mnie pomocy.
Byłam stypendystką m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska,
co może świadczyć o tym, że psychologia jest nie tylko moim wykształceniem, ale również moją pasją.
Podczas studiów otrzymałam Stypendium Rektora oraz Nagrodę Rektora I stopnia za działalność
społeczną i osiągnięcia naukowe na rzecz środowiska akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego.
Ukończyłam szkolenia oraz uczestniczyłam w warsztatach z zakresu współpracy z osobami dorosłymi
oraz z dziećmi i młodzieżą: Qualitativ Workshop; Diagnoza dziecka poprzez zabawy projekcyjne;
Wprowadzenie do pracy z rodziną w nurcie terapii systemowej; Podstawy pracy terapeutycznej
z pacjentem uzależnionym; Diagnoza neuropsychologiczna dzieci; III – stopniowe szkolenie z terapii
behawioralnej dzieci z autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka; Seksualność
młodzieży; Doradztwo personalne; Jak pomóc osobie niewidomej i słabo widzącej. Prowadziłam
warsztaty dla dzieci i dorosłych z zakresu psychologii.
Dodatkowo, brałam czynny udział w konferencjach naukowych i byłam członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii oraz Sekcji Psychologii Klinicznej, Sekcji
Psychoterapii (jako przewodnicząca Sekcji) i Sekcji Neurobiopsychologii Koła Nauk Psychologicznych
‘Anima’.
Na co dzień pracuję z osobami chorymi somatycznie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
w Gdańsku, starając się nieść psychologiczną pomoc tam, gdzie jest ona niezbędna. Współpraca
z osobami doświadczającymi bólu, trudności związanych z hospitalizacją oraz szeroko rozumianych
kryzysów psychologicznych jest pracą wymagającą dużego wyczucia i wiedzy, sporej dawki empatii,
pokory i prostego, ‘ludzkiego’ zrozumienia problemów drugiej osoby. Dopiero idealna kompozycja
wymienionych postaw może być podstawą do współpracy pacjenta z psychologiem ukierunkowanej
na osiągnięcie jak najlepszych rezultatów.
Posiadam doświadczenie w prowadzeniu grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci z trudnościami
społecznymi. Trudności doświadczane przez najmłodszych zazwyczaj wpływają na funkcjonowanie
całej rodziny. Skupiając się na Małych Pacjentach nie można zapominać o ich najbliższym otoczeniu,
które nierzadko doświadcza wielu rozterek, niepewności, jak również trudności psychologicznych.
W pracy z dzieckiem trzeba również pamiętać o systemie rodzinnym, w którym zależność dziecko
– rodzina ma charakter dwukierunkowy.
Praca z osobami w podeszłym wieku umożliwia mi indywidualne podejście do - zarówno
psychologicznych-, jak również i społecznych trudności doświadczanych przez pacjenta na różnych
etapach jego życia.

W dzisiejszych czasach wiek emerytalny jest często okresem, w którym mogą pojawić się dodatkowe
problemy związane z brakiem aktywności zawodowej, relacjami rodzinnymi, czy sferą ekonomiczną.
Warto zwrócić uwagę na swoje samopoczucie i pamiętać o tym, że nigdy nie jest za późno
na poprawę jakości swojego życia.
Zapraszam do kontaktu, jeżeli:
-chcesz porozmawiać o swoich problemach z zaufanym specjalistą
-doświadczasz uciążliwego stresu
-kryzysów psychologicznych
-masz niskie poczucie własnej wartości
-doświadczasz choroby ostrej lub przewlekłej
-martwisz się stanem zdrowia swoich bliskich
-doświadczenia z przeszłości nie dają Ci spokoju
-doskwierają Ci trudności w relacjach międzyludzkich
-przeżywasz utratę bliskiej osoby
-przeżywasz rozstanie
-pragniesz poprawić jakość swojego życia
i inne.
Każda konsultacja psychologiczna objęta jest tajemnicą zawodową. Nie musisz się obawiać, że ktoś
pozna Twoje sekrety, ponieważ kontakt ze mną jest gwarancją dyskrecji. Pozwól sobie na poprawę
jakości swojego życia i razem ze mną rozwiąż swoje trudności.
Moim nadrzędnym celem jest udzielanie psychologicznej pomocy osobom potrzebującym,
a największą nagrodą – ich zadowolenie i poprawa szeroko rozumianego funkcjonowania.
Serdecznie zapraszam do kontaktu.”