Poradnia leczenia żywieniowego

Poradnia leczenia żywieniowego oferuje:

 

1.kwalifikacja pacjentów do żywienia poza- i  dojelitowego  wraz z oceną stanu odżywienia

 

2. przygotowywanie chorych do leczenia żywieniowego w domu /ustalanie programu żywieniowego , ustalanie wskazań do założenia stałego dostępu , dobór odpowiedniego dostępu do leczenia żywieniowego /

 

3. edukacja żywieniowa chorych,

 

4. opieka nad cewnikiem do żywienia pozajelitowego lub zgłębnikiem do żywienia dojelitowego,

 

5. możliwość założenia i wymiany np.: zgłębników (sond), gastrostomii  oraz innych dróg służących do żywienia dojelitowego

 

6. kontrola ambulatoryjna chorych przebywających na leczeniu  żywieniowym w domu,

 

7.  możliwość odpłatnego ( poza kontraktem z NFZ )  prowadzenia ŻYWIENIA DOJELITOWEGO DOMOWEGO  , które obejmuje :

  • przygotowanie świadczeniobiorcy lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych,
  • wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,
  • dostarczenie preparatów żywieniowych;
  • wizyty kontrolne zespołu leczenia żywieniowego - lekarz, pielęgniarka (1 raz na 3 miesiące).

 

8. analiza i ocena sposobu odżywiania , diagnozowanie stanów niedożywienia

 

9. udzielanie specjalistycznych porad żywieniowych dla osób chorych, zwłaszcza dla pacjentów onkologicznych , po rozległych zabiegach chirurgicznych , w stanach niedożywienia

 

10. przygotowanie żywieniowe chorych kwalifikowanych do rozległych zabiegów operacyjnych 

 

11. ustalenie zaleceń i sposobu odżywiania u chorych po przebytych  rozległych zabiegach operacyjnych ( np. resekcja trzustki , żołądka , rozległe resekcje jelitowe )

 

12. ustalenie zaleceń i sposobu odżywiania w zespole krótkiego jelita  po rozległych resekcjach jelita cienkiego/grubego

 

13.ustalenie zaleceń i sposobu odżywiania w trakcie leczenia onkologicznego – radio i/lub chemioterapii

 

14 . rozpoznawanie , profilaktyka i leczenie niedożywienia u dorosłych  np. w grupie przewlekle chorych , pacjentów onkologicznych , w grupie seniorów

 

15. przygotowanie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym  ( przed i po zabiegach operacyjnych ) ze szczególnym uwzględnieniem doboru doustnych suplementów pokarmowych jako uzupełnienia diety domowej