dr n. med. spec. neurolog Kamil Chwojnicki

Poradnia Neurologii Dorosłych

 

dr n med. Kamil Chwojnicki

Specjalizacja Neurologia Dorosłych

 

Specjalizuję się w:

  • chorobach naczyniowych mózgu;
  • prewencji wtórnej chorób naczyń mózgowych;
  • bólach i zawrotach głowy
  • stwardnieniu rozsianym

 

Od 2004 r. pracownik Pododdziału Udarowego Kliniki Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2008 - tytuł doktora nauk medycznych (praca pt. Ocena jakości prewencji wtórnej po udarze niedokrwiennym mózgu w reprezentatywnej próbie mieszkańców Gdyni). 2010 - egzamin specjalizacyjny z neurologii /z wynikiem bardzo dobrym/.

 

Uczestnik licznych stypendiów zagranicznych i szkoleń, zwłaszcza w tematyce leczenia i prewencji udaru niedokrwiennego mózgu; autor licznych publikacji w prasie branżowej.

Cennik:

  1. Pierwsza wizyta – zasadniczo 150 zł, poza wyjątkami takimi jak
  1. Pierwsza wizyta w celu oceny zaburzeń pamięci z wykonaniem przesiewowych testów oceniających funkcje poznawcze (w zależności od sytuacji – testy MMSE, MOCA , test zegara lub inne) – 200 zł
  2. Wizyta kontrolna z powodu zaburzeń pamięci z wykonaniem kontrolnych testów oceniających funkcje poznawcze – 150 zł
  3. Wizyta z powodu zawrotów głowy w przebiegu tzw. łagodnych położeniowych zawrotów głowy, z wykonaniem manewrów leczących – Epley’a lub Lemperta – 200 zł
  1. Wizyta kontrolna  z dowolnego powodu z oceną wyników badan (laboratoryjnych, obrazowych lub elektrofizjologicznych) – 120 zł
  2. Wizyta kontrolna z dowolnego powodu celem oceny leczenia – 100 zł