Dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka

  • Dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka jest doświadczonym specjalistą chorób wewnętrznych i geriatrii oraz wieloletnim pracownikiem szpitala klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej pracy jako lekarz geriatra zajmuje się wszechstronną opieką nad osobami w wieku podeszłym. U każdego pacjenta przeprowadza całościowe badanie wstępne (tzw. Kompleksową Oceną Geriatryczną). Obejmuje ono pełny, przekrojowy wywiad lekarski, analizę dokumentacji medycznej oraz bezpośrednie badanie pacjenta. Kompleksowa Ocena Geriatryczna pozwala m.in. ocenić stopień sprawności fizycznej pacjenta, jego odżywienia i mobilności wraz z ewentualnymi zaburzeniami równowagi, jak również ewentualne zaburzenia pamięci oraz nastroju. Dr Kujawska-Danecka zapewnia stałą opiekę nad pacjentami w starszym wieku obciążonymi wieloma schorzeniami; czuwa także nad przebiegiem leczenia przy udziale innych specjalistów i koordynuje farmakoterapię.
    Jako doświadczony lekarz internista dr Kujawska-Danecka prowadzi także konsultacje dla pacjentów poniżej 65. roku życia. 

 Specjalizacje

  • Choroby wewnętrzne
  • Geriatria