Dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski Prof. ndzw. GUMED chirurg onkolog

 

Dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski urodził się w roku 1964 w Gdańsku. W 1983 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Od II roku studiów związał się z Kliniką Chirurgii Onkologicznej, w której, po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny w 1989 roku, pracuje do dnia dzisiejszego. Staże podyplomowe odbył w klinikach chirurgicznych i gastroenterologicznych Akademii Medycznej w Gdańsku, zaś wiedzę praktyczną poszerzał m.in. w trakcie zagranicznych staży w Clinica Chirurgica Generale w Florencji w latach 1994 i 1996 oraz w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie w 1998 roku. W roku 2007 uzyskał stopień dr hab. med., a w 2015 - tytuł profesora nadzwyczajnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat konkursu: Forbes: Profesjonaliści 2014.
 Zainteresowania zawodowe związane są z diagnostyką i chirurgicznym leczeniem nowotworów. Jako pierwszy w Polsce wykonał zabieg biopsji węzła wartowniczego w czerniaku, oraz węzła wartowniczego w raku piersi metodą barwnikową. Od 1999 roku zajmuje się leczeniem trudnych przypadków onkologicznych, takich jak wznowa miejscowa nowotworów przewodu pokarmowego oraz przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, oraz nowotworów otrzewnej: śluzaka otrzewnej i międzybłoniaka otrzewnej. Wprowadził jako pierwszy w Polsce metodę leczenia przerzutów do otrzewnej - HIPEC: dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii. Zajmuje się także diagnostyką chorób nowotworowych oraz profilaktyką zachorowań na choroby nowotworowe, realizując autorski program badań profilaktycznych. Realizując te projekty jest zaangażowany w tworzenie i prowadzenie portali informacyjnych dla pacjentów z choroba nowotworową oraz wszystkich osób szukających wiedzy na temat onkologii: www.onkonet.pl i www.terapiaizdrowie.pl, www.chirurgiaonkologiczna.pl
 Zakres działalności
 Konsultacje w zakresie chirurgii onkologicznej
 Diagnostyka i programy badań profilaktycznych
• Diagnostyka chorób nowotworowych
• Badania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych
• Program wczesnego wykrywania chorób nowotworowych
• Ocena wrażliwości tkanki nowotworowej na cytostatyki
• Badania genetyczne w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych
• Ocena dermatoskopowa znamion skóry
• Kwalifikacja do badań oceniających mutacje genowe w tkance nowotworowej (Oncompas)
 Leczenie chirurgiczne nowotworów w zakresie:
• Rak piersi (chirurgia gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych, w tym biopsja węzłów wartowniczych)
• Rak jelita grubego
• Rak żołądka
• Czerniak
• Mięsaki tkanek miękkich
• Zmiany nienowotworowe

 

 Leczenie wysokospecjalistyczne nowotworów wtórnych i nowotworów otrzewnej:
• Przerzuty raka jelita grubego do otrzewnej
• Przerzuty raka żołądka do otrzewnej
• Przerzuty raka jajnika do otrzewnej
• Międzybłoniak otrzewnej
• Śluzak rzekomy otrzewnej
• Operacyjne leczenie wznowy nowotworów w obrębie jamy brzusznej
 Kompleksowe przygotowanie do zabiegu i prowadzenie poszpitalne pacjentów z chorobą nowotworową
 • Leczenie żywieniowe
• Kwalifikacja do leczenia
• Ocena zagrożeń związanych z leczeniem
• Nadzór nad procesem leczenia

 Leczenie ambulatoryjne:
• Zabiegi operacyjne w znieczuleniu miejscowym
• Specjalistyczne, kompleksowe leczenie ran i odleżyn mniej


Specjalizacje

• Chirurgia onkologiczna
• Chirurgia ogólna


Ukończone szkoły

• Gdański Uniwersytet Medyczny 1989


Publikacje

• dostępne na stronach www.gumed.edu.pl, www.cancersurgery, www.terapiaizdrowie.pl, www.onkonet.pl

~~
Nagrody i wyróżnienia

• laureat nagrody Forbes 2014 w dziedzinie medycyny


Znajomość języków

• angielski


Choroby

•  rak piersi 
•  rak jelita grubego 
•  rak żołądka 
•  czerniak złośliwy 
•  rak tarczycy 
•  rak jelita cienkiego 
• mięsaki tkanek miękkich
• wznowy nowotworów w obrebie jamy brzusznej
• przerzuty raka jelita grubego do otrzewnej
• śluzak otrzewnej
• przerzuty raka jajnika do otrzewnej
• międzybłoniak otrzewnej (mesothelioma)
• choroby niezłosliwe piersi
• znamiona barwnikowe
• łagodne guzy piersi
• leczenie bólu w chorobie nowotworowej
• leczenie ran i odleżyn
• włókniaki skóry
• rak skóry
• rak wyrostka robaczkowego
• rakowiak przewodu pokarmowego
• GIST
• konsultacja trudnych przypadków