dr hab. med. spec. neurolog Kamil Chwojnicki

Poradnia Neurologii Dorosłych

 

dr hab. med. Kamil Chwojnicki

Specjalizacja Neurologia Dorosłych

 

http://kamilchwojnicki.pl

 

Specjalizuję się w:

  • chorobach naczyniowych mózgu;
  • prewencji wtórnej chorób naczyń mózgowych;
  • bólach i zawrotach głowy
  • stwardnieniu rozsianym

 

Od 2004 r. pracownik Pododdziału Udarowego Kliniki Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2008 - tytuł doktora nauk medycznych (praca pt. Ocena jakości prewencji wtórnej po udarze niedokrwiennym mózgu w reprezentatywnej próbie mieszkańców Gdyni). 2010 - egzamin specjalizacyjny z neurologii /z wynikiem bardzo dobrym/.

 

Uczestnik licznych stypendiów zagranicznych i szkoleń, zwłaszcza w tematyce leczenia i prewencji udaru niedokrwiennego mózgu; autor licznych publikacji w prasie branżowej.

Cennik:

Pierwsza wizyta    190 zł

Wizyta kontrolna  130 zł

Manewry repozycyjne lub uwalniające w łagodnych napadowych położeniowych zawrotach głowy   200 zł

Blokada podpotyliczna  200 zł

Terapia Cefaly w gabinecie  50 zł/20 min.

Botox w migrenie przewlekłej  2400 zł (zawiera koszt leku)

Terapie dożylne - wycena indywidualna

Iniekcja domięśniowa - 50 zł